Team- en organisatiecoaching

Naar wendbare, veerkrachtige teams en organisatie, die meer-waarde creëren voor klanten

Na een afstemmingsgesprek maken we een plan van aanpak.

  • Je wil meer zelfverantwoordelijkheid en ondernemerschap, nodig voor innovatie en verandering
  • Een nieuw organisatiedesign dient uitgetekend in een wereld met een nieuwe logica – een concreet voorbeeld
  • Je wil de werkprocessen in je organisatie kritisch bekijken, de waardestroom in kaart brengen en een actieplan hieraan koppelen
  • Je wil meer ‘flow’, meer inzet van talenten, de rijkdom van de diversiteit laten spelen, meer met flexibele rollen werken
  • Er gaat te veel energie naar moeizame relaties, meer positiviteit in de communicatie is dringend nodig

Als team- en organisatiecoaches kijken we samen wat nodig is, zetten we  expertise en ervaring in om een traject uit te tekenen