Leiderschapscoaching

Een coachtraject ter versterking van leiderschap

Contact

In een tijd waar veel aandacht gaat naar zelfsturing, ondernemerschap, talentgerichtheid en ‘samen’ sturen, wordt de rol van een leidinggevende soms in vraag gesteld (‘unboss’).

Leiderschap is echter bepalend in welke mate ‘change’, transitie, constructieve samenwerking gerealiseerd wordt in je team, in je organisatie .

Als leidinggevende heb je leiderschap nodig! Het is nodig verantwoordelijkheid op te nemen en je eigen leiderschap te tonen.

Als leidinggevende stimuleer je  ook medewerkers  om hun eigen leiderschap op te nemen. Zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en autonomie geven medewerkers zelf, je ‘business’ en de samenwerking een ‘boost’.

In een individueel coachingstraject onderzoeken we hoe je aan de slag gaat met de paradoxen en tegenstellingen waar je als leidinggevende in deze wendbare wereld mee te maken krijgt. Welke sterktes van jezelf je kan inzetten, waar je zelf verder in kan groeien en veranderen.

‘Leadership is an act, an intervention (not a position) to help systems forward….’

Contact