Opleiding: aan de slag met leer- en ontwikkelvragen

Interactieve en ervaringsgerichte opleiding, leergroepen, lerende netwerken

We zoeken op welke manier het beste kan ingespeeld worden op leer- en ontwikkelnoden bij jou.

Voor een in-house opleiding maken we na een intake gesprek een plan van aanpak met leerdoelstellingen, werkwijze en in te zetten methodieken.

Je kan ook rechtstreeks inschrijven voor ons open aanbod.


Het kan gaan om een:

  • een opleidings- en trainingsprogramma, met een flexibele opbouw, aangepast aan deze groep – zie ook ons open aanbod
  •  een leergroep, waar leren van elkaar centraal staat, waar je gestimuleerd wordt om te experimenten en te leren, ook uit fouten
  • mee uitbouwen van een lerend netwerk, waar uitwisselen van kennis, ervaring, expertise gebeurt
  • een ONLINE aanbod, op maat

Leerthema’s

  • Teamwerking: de kracht van diversiteit , talentgericht werken, verbindende communicatie
  • Verandering, verandercultuur, weerstand & rouw, omgaan met grenzen
  • Leiderschap en zelfverantwoordelijkheid
  • Coaching, coachende vaardigheden als coach/als leider
  • Conflicten