Aan de slag met leer- en ontwikkelvragen

Op een interactieve manier aan de slag met leer- en ontwikkelvragen door opleiding, leergroepen, lerende netwerken

Contact

Door verschillende vormen van interactieve opleiding, training bieden we antwoorden op leer- en ontwikkelbehoeftes in onze complexe context. We proberen uit en experimenteren, we bekijken samen wat werkt en wat maakte dat het werkt.

Leer- en ontwikkelvragen die er zijn rond

  • teamwerking, communicatie binnen ons team, verschillen in ons team, talentgericht werken
  • omgaan met veranderingsprocessen, met weerstand, rouw, omgaan met grenzen
  • verbindend leiderschap, vraaggestuurd en coachend leiderschap
  • omgaan met conflicten, conflicten durven aanpakken

We zoeken mee op welke manier het beste kan ingespeeld worden op deze vragen, interactief en op maat:

  • een opleidings- en trainingsprogramma, met een flexibele opbouw, aangepast aan de inzichten en de training nodig in deze groep
  •  een leergroep, waar leren van elkaar, vanuit succeservaringen en moeilijke situaties centraal staan, waar je gestimuleerd wordt om te experimenten, uit te proberen en met je verhalen weer terug te komen, samen te onderzoeken en eruit te leren, ook uit fouten
  • mee uitbouwen van een lerend netwerk, waar uitwisselen van kennis, ervaring, expertise gebeurt

Contact