Aan de slag met leer- en ontwikkelvragen

Interactief en ervaringsgericht werken met leer- en ontwikkelvragen door opleiding, leergroepen, lerende netwerken

Contact

We zoeken op welke manier het beste kan ingespeeld worden op leer- en ontwikkelnoden door

  • een opleidings- en trainingsprogramma, met een flexibele opbouw, aangepast aan deze groep
  •  een leergroep, waar leren van elkaar centraal staat, waar je gestimuleerd wordt om te experimenten en te leren, ook uit fouten
  • mee uitbouwen van een lerend netwerk, waar uitwisselen van kennis, ervaring, expertise gebeurt

Leer- en ontwikkelvragen die er zijn rond

  • teamwerking, verbindende communicatie binnen ons team, verschillen in ons team, talentgericht werken
  • omgaan met innovatie- en veranderingsprocessen, met weerstand, rouw, omgaan met grenzen
  • verbindend leiderschap, vraaggestuurd en coachend leiderschap
  • omgaan met conflicten, conflicten durven aanpakken