Crisis en conflict als groeikans

Samenwerkings- en teamconflicten aanpakken om tot nieuwe en aangepaste samenwerkingsrelaties en -structuren te komen.

Contact

  • In je team wordt er niet meer productief gewerkt. Alle energie gaat naar conflicten en spanningen.
  • Tussen 2 afdelingen zit het strop. Ze hebben elkaar nodig in hun werking, maar het is eerder ‘tegenwerking’ geworden.
  • Er is een conflict tussen 2 medewerkers in de administratie.  Je waardeert hen beiden om hun kwaliteiten, maar zo kan het niet verder.
  • In het managementteam dreigt het mis te lopen, de spanningen zijn te snijden.

Om niet overspoeld te worden en te verdwalen in de complexiteit, de onzekerheid, de ambiguïteit van onze ‘VUCA’ wereld, is het inzetten op omgaan met ‘VERSCHIL’ van groot belang.

Verschillen in samenwerkingsrelaties zijn een enorme rijkdom! Deze verschillen leiden ook tot conflicten.

Het conflict zelf hoeft geen probleem te zijn, het geeft net groeimogelijkheden.Het conflict maakt immers vaak duidelijk dat er structureel wat aangepakt dient te worden om verder te kunnen.

Via bemiddeling bouwen we aan nieuwe samenwerkingsverbanden en onderzoeken we samen wat elke betrokkene hierbij nodig heeft.

Een bemiddelings- en een coachingstraject zijn vaak aanvullend en versterkend voor elkaar. Het conflict is vaak de ‘koorts’ in de organisatie, het signaal dat er iets ‘dieper’ dient gezocht en aangepakt om als teams, als organisatie verdere ontwikkelstappen te kunnen nemen.

Contact