Crisis en conflict als groeikans

Samenwerkings- en teamconflicten aanpakken om tot nieuwe  werkrelaties en -structuren te komen.

Via een bemiddelingstraject leggen we het conflict en de verschillen op tafel, om dan te zoeken naar verbinding en samenwerking.

Een bemiddelings- en een coachingstraject zijn vaak aanvullend en versterkend voor elkaar. Het conflict is  de ‘koorts’ in de organisatie, het signaal dat er iets ‘dieper’ dient gezocht en aangepakt om als teams, als organisatie terug verder te kunnen.

  • In je team gaat alle energie naar conflicten en spanningen.
  • Tussen 2 afdelingen is meer ‘tegenwerking’ dan samenwerking.
  • Er is een conflict tussen 2 medewerkers.  Je waardeert hen beiden om hun kwaliteiten.
  • In het managementteam zijn de spanningen  te snijden.

Om niet overspoeld te worden en te verdwalen in de complexiteit, de onzekerheid, de ambiguïteit van onze ‘VUCA’ wereld, is het inzetten op omgaan met ‘VERSCHIL’ van groot belang.

En vaak geven deze verschillen conflict. Het conflict zelf hoeft geen probleem te zijn, het geeft net groeimogelijkheden.Het conflict maakt immers vaak duidelijk dat er structureel wat aangepakt dient te worden om verder te kunnen.