Bsides is een stap in verandering.

Mee beweeglijk zijn, in de in beweging zijnde wereld.  Mijn bagage aan werk- en levenservaring, met wat ik leerde uit  succesverhalen en minder geslaagde experimenten, zet ik hiervoor in.

Al mijn hele leven ben ik gefascineerd door groepen, mensen samen en hun onderlinge (niet) relaties, de mogelijke spanningen en conflicten. Nu mijn partner en ik in een nieuwe levensfase terecht gekomen zijn, waar onze kinderen hun eigen weg gaan en er meer ruimte is, durf ik ook in de verandering te stappen.

Mijn eerste leerschool is mijn eigen gezin van herkomst en het brede sociale netwerk er rond (ik ben de oudste, met nog 3 jongere broers).

Als master in de pedagogische wetenschappen en systeemtherapeut werkte ik 11 jaar als leidinggevende in de jeugdzorg.

Na mijn procesgerichte managementopleiding kwam ik terecht in de sector voor mensen met een handicap. In een grote koepel ondersteunde ik organisaties om het werk, het samenwerken efficiënter en kwaliteitsvol te organiseren.

Ik besluit een zelfstandige praktijk uit te bouwen waarin ik wil ondersteunen, prikkelen in de verander- en ontwikkelprocessen, in het aangaan van uitdagingen, in crisissen,..

Door de jarenlange combinatie met een onderwijsopdracht in de lerarenopleiding, leer ik ervaringsgerichte en interactieve leertrajecten  op te zetten.

Ondertussen werk ik sinds 2005 als (team)coach en trainer , telkens in nieuwe projecten, in andere organisaties en bedrijven. Sinds 2015 ben ik ook erkend bemiddelaar en zoek mee een weg bij verschillen die onoverbrugbaar lijken.

Ik doe dit tot 2016 onder de vlag van Passus, waar ik met veel passie en goesting een hele weg ga in het uitwerken en verfijnen van een groot aanbod, samen met mijn collega’s daar.

Mijn in 2017 behaalde certificaat als organisatiecoach versterkt me om mijn eigen weg verder uit te stippelen.

Ik zet een nieuwe stap, een stap in verandering, een stap tot verandering, in een ‘verandering van tijdperk‘ (J.Rotmans)…

Ik werk samen met een netwerk van vakmensen rondom mij, die elk vanuit hun specifieke expertises en sterktes ingezet worden. Dit netwerk breidt uit.

Nieuwsgierig? Contacteer me of    linkedin_app_logo_screenshot_app_store