Al meer dan 15 jaar zet ik teams, organisaties en leidinggevenden in groei en begeleid ik verandering.

De complexe wereld daagt mij uit om te kijken naar kansen in organiseren, in  samenwerken, in het omgaan met crisissen en conflicten.  Het samen zoeken naar wat ‘waardevol‘ is, voor onze ‘klanten’ en dit verbinden met onszelf, ons team, onze organisatie, is mijn ‘drive’.

Ik ben team-en organisatiecoach, trainer, erkend bemiddelaar, systeemtherapeut, master pedagogische wetenschappen. Oprichter & zaakvoerder BsideS.

Binnen BsideS stap ik in verandering, met een team van vakmensen rondom mij.

Contacteer me tilda.duchamps@bsides.be of vind me 


BsideS is ondertussen een ‘netwerksamenwerking’ geworden.

Op die manier kunnen we samen flexibele, onderbouwde en sterke trajecten opzetten, helemaal op maat van onze klanten.

Ronny Vanderspikken

Ik richt me binnen BsideS op ‘lerende organisaties’ en leiderschap binnen onderwijs. 

Mijn ruime ervaring en expertise als leerkracht, coördinerend directeur, innovatiecoach en procesmanager zet ik in in functie van sterker ‘onderwijs. Ik ben gecertificeerd AI coach en behaalde de Master CIGO (consultancy in groepen en organisaties)’. Mede-zaakvoerder BsideS

Contacteer me  ronny.vanderspikken@bsides.be of vind me 

Astrid Alders

‘Wat me drijft is mensen ruimte geven om te “zijn” en zonder oordeel kijken naar wat “is”. Mensen in contact kunnen brengen met hun eigen kompas (waarden, energiebronnen, potentieel) en kwetsbaarheid raakt me steeds. Wat teams nodig hebben om het beste van zichzelf te kunnen geven, is wat me als organisatiecoach vaak bezighoudt.

In dit werk combineer ik mijn ruime ervaring als psychologe (systeemtherapeute), trainer en procesbegeleider. De laatste jaren hebben verschillende coachopleidingen me verder doen ontwikkelen in het werken met teams en het geeft me energie dit te kunnen inzetten in projecten met BsideS.

 Kathleen Motmans

Iedere dag opnieuw ben ik gefascineerd door de kracht van zorggebruikers en hun families om, ondanks beperkingen en verlies, te kiezen voor groei en verandering. Aanvullend aan mijn master in de pedagogische wetenschappen ben ik sinds 2014 professionele coach en sociaal bemiddelaar. 

In mijn samenwerking met BsideS zet ik in op het coachen van medewerkers en teams uit diverse sectoren. Ik inspireer hen in hun zoektocht naar talenten en krachten. Ik help hen omgaan met ‘anders’ zijn, lastige thema’s of conflict.

Hanne Schoofs

Door het werken met teams en door zelf leidinggevende te zijn in een grote organisatie, besef ik iedere dag hoe belangrijk (persoonlijk) leiderschap is. 

Ik ben begeesterd door teamdynamieken, de invloed van leiderschap en de kracht van (zelf)reflectie en hun effect op resultaat.

Deze passie ontwikkel ik graag verder in samenwerking met Bsides. Als trainer en procesfacilitator probeer ik verbinding te maken tussen mensen, het onderliggende naar boven te krijgen en samen te zoeken naar een ander perspectief. 
Mijn achtergrond als psycholoog, analytisch therapeut en opleidingen in coachend leiderschap, clinical leaderschip en mentalisatie  helpen me hierbij.

Dagmar Oversteyns

Het is mijn passie om mensen te verbinden met zichzelf en met elkaar. Ik ben trainer inemotionele ontwikkeling en JOUvolutie® Coach. Hieruit is TEAMvolutieontstaan: een methodiek om actief aan de slag te gaan met teams rondstressmanagement, teamzorg, passie, zelfsturing, … .

Ik ben klinisch enontwikkelingspsychologe, gecertificeerd in oplossingsgericht begeleiden en in NLP. Ik bouwde 10 jaar ervaring op als leidinggevende/directie/psychologe binnen de zorgsector. Ik ben erg enthousiast dat  ik het team van BsideS mag versterken. Op gebied van resultaatgericht werken vanuit verbinding zitten we helemaal op dezelfde lijn.